Visualistointikuva Kalustuksesta Marika Rm2

Nykyaikainen 3D-mallinnus hyödyttää sisustussuunnittelussa sekä asiakasta että suunnittelijaa

Vielä jokin aika sitten suunnitelmakuvat piirrettiin suurimmalta osin käsin. Tietoteknisen kehityksen myötä myös sisustussuunnittelijan työkalut ovat jossain määrin muuttuneet. Nykyaikana sisustussuunnittelussa vilisee usein termejä 3D-mallinnus, visualisointi ja 3D-kuvat ja ne ovat tulleet osin käsinpiirtämisen rinnalle ja jossain määrin myös korvaamaan sitä.

Kerron tässä blogikirjoituksessa muutamia seikkoja siitä, miten ja missä tilanteissa 3D-mallintamisesta on hyötyä niin asiakkaalle kuin suunnittelijalle itselleen, ja miksi 3D-mallinnuksen keinot ovat niin vertaansa vailla.

Mutta aivan ensin, muutama sana itse 3D-mallintamisesta – mitä se on?

Kyse on siis tietokoneavusteisesta mittatarkasta piirtämisestä kolmiulotteiseen muotoon. Kun sisustussuunnittelija kertoo käyttävänsä työssään 3D-mallinnusta, tarkoittaa se sitä, että suunniteltava tila piirretään mittakaavassa kolmiulotteiseen, sähköiseen muotoon, jossa sitä voidaan tarkastella eri kulmista, näkymistä ja siihen voidaan lisätä huonekaluja, materiaaleja yms. Suunnittelu- ja mallinnusohjelmia markkinoilla on useita erilaisia, ja suunnittelijat käyttävät mallinnusohjelmia kukin omien tarpeidensa mukaan.

Sähköisessä muodossa olevat kolmiulotteiset mallit ovat suhteellisen helposti muokattavia ja niistä voidaan ottaa tarpeen mukaan erilaisia poikkileikkauskuvia, perspektiivikuvia, laatia työkuvia tai tehdä tarkkoja mittakuvia. Mallinnuksesta otetut kuvat voivat olla viivapiirroksia tai ne voivat olla väritettyjä, tai ne voivat olla jopa täysin fotorealistia oikeilla materiaaleilla ja valaistusominaisuuksilla, kuten kuvassa alla. Skaala on laaja, ja onkin oikeastaan suunnittelijan työtavoista kiinni, miten paljon ja missä määrin hän tekemäänsä 3D-mallinnusta töissään ja suunnitelmien esittelyssä hyödyntää.

makuuhuone_meren_rannassa_visualisointi_Marika_RM

Fotorealistinen 3D-kuva on erittäin hyödyllinen etenkin uudiskohteiden ennakkomarkkinoinnissa, kun halutaan puhutella tiettyä kohderyhmää.

Miten 3D-mallinnus hyödyttää asiakasta sisustussuunnittelussa?

Asiakas hyötyy ennen kaikkea mallinnuksen visuaalisista seikoista. Mitä pidemmälle mallinnus on viety visuaalisesti, sitä enemmän asiakas pääsee kiinni suunnittelijan tekemään suunnitelmaan ja ajatukseen lopputuloksesta. Parhaassa tapauksessa 3D-mallinnuksen, tai siitä otettujen kuvien, avulla sisustussuunnittelija kykenee välittämään suunniteltavan tilan tulevan tunnelman ja kokonaisuuden asiakkaalle hyvin konkreettisella tavalla – suunnittelija tekee näkyväksi sen, mikä ei vielä ole näkyvää.

Kolmiulotteinen malli sisustussuunnittelussa mahdollistaa tarvittaessa myös liikkumisen 3D-mallin sisällä ja sen tarkastelun eri kulmista ja eri näkymistä. Nämä seikat helpottavat lopullisten päätösten tekoa esimerkiksi suunnittelijan ehdottamien materiaalien, kalusteiden, valaistuksen ja tekstiilien suhteen tai vaikkapa suunniteltujen pohjaratkaisujen suhteen.

Ennen kaikkea 3D-mallinnus ja suunnitelmien tarkka visualisointi auttavat asiakasta hahmottamaan sen, millainen lopputulos tulee olemaan ja onko se sellainen, joka tuntuu omalta.

tilat_ennen_remonttia

visualistointikuva_kalustuksesta_Marika_Rm

Lopputulos voi muuttua monestakin syystä verrattuna suunnitelmiin, mutta kuten ylä- ja alapuolisesta kuvista voidaan nähdä, asiakas kykenee jo pelkkien 3d-kuvien avulla tutustumaan tulevaan muutokseen ja hahmottamaan suunnittelijan ehdottamat ratkaisut hyvin ennen lopullisten päätösten tekoa tai jopa ennen remontin aloittamista.

Mainostoimiston_tilat_jalkeen_Marika_RM

3D-mallinnuksen edut suunnittelutyössä

Suunnittelijoille, ja sitä kautta myös asiakkaille, kolmiulotteisen mallinnuksen keskeisin etu on se, että samasta mallista pystytään ottamaan kaikki mahdolliset suunnittelun pohja-, seinä-, perspektiivi-, työ-, detalji- ja mittakuvat. Kuviin voidaan lisätä kaikki tarvittavat merkinnät ja kuvista voidaan tehdä eri versioita.

Esimerkiksi kalustekuvissa yhdestä ja samasta mallinnuksesta voidaan tehdä yksi versio asiakkaalle ja toinen tarkemmilla mittamerkinnöillä ja detaljeilla vaikkapa puusepälle kalusteen toteutusta varten.

Mallinnuksen tehokas hyödyntäminen vähentää suunnittelutyön piirtämisvaiheeseen kuluvaa aikaa – ainakin teoriassa. On tietenkin ratkaisevaa tärkeää, että suunnittelija osaa hyödyntää suunnitteluohjelmaa työssään tehokkaasti ja tuntee suunnitteluohjelman mahdollisuudet.

3D-mallinnus ei itsessään poissulje käsin piirtämistä. Monet suunnittelijat luonnostelevat ensin käsin ja laativat osan suunnitelmasta tai suunnitelman lopullisen muodon suunnitteluohjelmalla.

kalustus_mallinnettuna_ilman_luonnosvaiheessa_marika_rm

Luonnosvaiheessa kuvien värit ovat suuntaa-antavia. Ammattitaitoinen suunnittelija esittelee värit ja materiaalit yleensä aidoista materiaalimalleista asiakkaalle.

kalustus_seinäkuva

Mitoituksen hahmottamista helpottamaan voidaan laatia erilaisia kuvia.

3D-mallinnuksen etuja suunnittelijalle ovat ehdottomasti eri luonnosversioiden helpompi hallinta sekä monipuolisten luonnosten ja suunnitelmien tekemisen nopeutuminen suunnitteluohjelman käyttökokemuksen myötä.

Case-esimerkki: Kerrostaloasunnon kokonaisvaltaisessa remontissa 3D-kuvat auttoivat päätöksen teossa ja hahmottamaan lopputulosta

1950-luvulla rakennettu, usean eri aikakauden remontteja edustava, kerrostaloasunto päivitettiin nykyaikaiseksi ammattilaisten yhteistyöllä. Asunnosta purettiin seiniä ja pohjan layout muuttui ratkaisevasti. Mukana projektissa oli arkkitehti, LVI- ja sähkösuunnittelijat. Remontin toteuttivat ammattilaiset. Sisustussuunnittelija oli asiakkaiden mukana pintamateriaalien valinnassa ja mallinsi arkkitehdin laatimien uusien pohjakuvien perusteella 3D-mallin asunnon keskeisimmästä oleskelutilasta. Mallinnukseen lisättiin asiakkaiden kanssa valitut materiaalit sekä asiakkaiden olemassa olevat ja muut hankittavat irtokalusteet.

3D-kuvien avulla asiakas kykeni hahmottamaan tehdyt materiaalivalinnat ja remontin lopputuloksen vaikka itse remontti oli vasta alkuvaiheessa. Materiaalivalintoihin olisi voitu vielä tässä vaiheessa vaikuttaa, mutta asiakas vakuuttui visualisointikuvien perusteella tehdyistä valinnoista eikä muutoksia tehty.

projektin_lahtotilanne

Seinan_purkamisen_jalkeen

3D-mallinnus_visualisointikuva Marika Ritala-Mäkinen

Sisustussuunnittelijan tekemä visualisointikuva valituilla materiaaleilla ja kalusteilla

3D-mallinnus_visualisointikuva2_Marika_Ritala-Makinen

Näkymä toisesta suunnasta. Asiakkaan taulu, joka toimi väri-inspiraationa, on lisätty seinälle.

mrm_blogiin
Kirjoittaja on lempääläinen sisustussuunnittelija, joka nauttii elämän pienistä iloista ja perheestä. Inspiroituu luonnosta ja kaikesta kauniista, tekee suunnitteluprojekteja ja sisustuskonsultointia niin yksityisille asiakkaille kuin yrityksillekin.

Marika Ritala-Mäkinen

www.marikarm.fi
Seuraa Facebookissa | Instagramissa

%d bloggers like this: